Vyberte stranu

VENUJTE NÁM

 

Z VAŠICH DANÍ

 

Ako poukázať 2% dane pre občianske združenie C.I.N. (cin – ako “puto”)

aktualizované 15.03.2020

Ak ste zamestnanec

Ak ste zamestnanec a nevykonávali ste v roku 2019 dobrovoľnícku činnosť, môžete poukázať 2%. Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2019, máte možnosť venovať 3% z dane (požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce).

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2020 o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane fyzickej osoby.

2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zaplatenej dane občianskemu združeniu C.I.N. (cin – ako “puto”) spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. Novinka od roku 2016, ktorá nám pri administratíve pomôže je, že môžete oznámiť organizácii, že ste jej Vy zaslali svoje 2% (3%) – zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… nie však poukázaná suma).

3. Potrebné údaje:

 • IČO: 42400872
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): C.I.N. (cin – ako ”puto”)
 • Sídlo: Mlynská 539/39, 92042 Červeník

4. Najneskôr do 30.4.2020 pošlite/doručte daňovému úradu podľa Vášho bydliska všetky potrebné formuláre: Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zo zaplatenej dane a potvrdenie o zaplatení dane príjmov zo závislej činnosti. V prípade, že môžete darovať 3%, tak aj Potvrdenie organizácie, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník v roku 2019 minimálne 40 hodín.

Ak ste fyzická osoba (napr. živnostník), ktorá si sama podáva daňové priznanie

1. Po vyplnení daňového priznania si vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech občianskemu združeniu C.I.N. (cin -ako “puto”) poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma musí byť minimálne 3 €. Alebo  3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.

2. V daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%).

3. Potrebné údaje na vyplnenie:

 • IČO: 42400872
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): C.I.N. (cin – ako ”puto”)
 • Sídlo: Mlynská 539/39, 92042 Červeník

4. Novinka od roku 2016, ktorá nám pri administratíve pomôže je, že môžete oznámiť organizácii, že ste jej Vy zaslali svoje 2% (3%) – zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… nie však poukázaná suma).

5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2020 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech občianskeho združenia C.I.N. (cin -ako “puto”).

Právnická osoba –  1,0% (2%)

1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

2. Ak právnická osoba v roku 2019 do termínu podania daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) nedarovala financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účet (aj inej organizácii), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní. Ak právnická osoba darovala v roku 2019 do termínu podania daňového priznania financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať občianskemu združenie C.I.N. (cin – ako “puto”) 2% z dane – vyznačí v daňovom priznaní. V daňovom priznaní sú už uvedené kolónky.

3. Potrebné údaje:

 • IČO: 42400872
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): C.I.N. (cin – ako ”puto”)
 • Sídlo: Mlynská 539/39, 92042 Červeník

4. Novinka od roku 2016, ktorá nám pri administratíve pomôže je, že môžete oznámiť organizácii, že ste jej Vy zaslali 1% (2%) – zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma).

5. Daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne podľa sídla) a zaplaťte daň z príjmov.

Ďakujeme